***ยินดีต้อนร้บเข้าสู่เว็บไซต์…บริษัท เอส. เค. รีเฟ่อร์ คูล จำกัด***

 

บริษัท เอส เค รีเฟ่อร์ คูล จำกัด ขอนำเสนอ

ตู้คอนเทนเนอร์รีเฟอร์ (ห้องเย็น) เพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร พืชผัก ผลไม้ ยา และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องอยู่ในที่ๆ มีอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อคงความสด และคุณค่าของผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บรักษา โดยตู้คอนเทนเนอร์รีเฟอร์ (ห้องเย็น) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ตั้งแต่ +20c° ถึง -25c° ขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บรักษา

ตู้คอนเทนเนอร์รีเฟอร์ (ห้องเย็น) จะเอื้ออำนวยผลประโยชน์และประหยัดแก่ผู้ใช้คือ

•สามารถรักษาคุณภาพ คงคุณค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
•สามารถเก็บรักษาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ในอุณหภูมิที่ต้องการตั้งแต่ +25c° ถึง -25 c°
•สามารถควบคุมราคาสินค้าได้เพราะไม่จำเป็นต้องนำสินค้าออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่มีสินค้ามากเกินความต้องการของผู้บริโภค
•สามารถบรรจุผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลงในกล่องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ได้ 22 ตัน/ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ (20 ฟุต) 36 ตัน / 1 ตู้คอนเทนเนอร์ (40 ฟุต)
•ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาผลผลิต และผลิตภัณฑ์โดยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนการใช้ห้องเย็นที่ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่า
•การติดตั้ง และเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทำได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและเนื้อที่ในการติดตั้ง