บริษัท เอส เค รีเฟ่อร์ คูล จำกัด

เป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่า ให้บริการซ่อมบำรุง รักษา ตู้คอนเทนนอร์รีเฟอร์ (ห้องเย็น) และตู้สำนักงานเคลื่อนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

 

ใบรับรองมาตรฐาน

บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการตู้รีเฟอร์ (ตู้เย็น) และตู้คอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ มากว่า 30 ปี ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล IICL CERTIFIED และ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES CERTIFIED

ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล

ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล