บริการของเรา

• ขาย และ ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์ เครื่องปั่นไฟเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์รีเฟอร์
• จัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วย รถหัวลาก หรือรถเฮี๊ยบ ในกรุงเทพและปริมณฑล ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
• จัดหารถเครน ยกตู้ ขึ้น-ลง ณ พื้นที่ใช้งานของลูกค้า กรุงเทพและปริมณฑล ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
• ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา ตู้คอนเทนเนอร์
• จัดหาและสำรองอะไหล่ ทั้งตู้แบบห้องเย็น และตู้แบบแห้ง
• รับซื้อคืนตู้คอนเทนเนอร์ตามสภาพ